İl Hıfzısıhha kurulu sokağa çıkma yasağı ve istisna kişilerle ilgili açıklama yaptı

İl Hıfzısıhha kurulu sokağa çıkma yasağı ve istisna kişilerle ilgili açıklama yaptı
17 Nisan 2020 Cuma 12:56

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 17/ 04 / 2020 tarihinde saat 11.00’da; Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan, yeni bir alt tipe bağlı “Koronavirüs – Covid-19” hastalığına ilişkin olarak aşağıda yer alan gündem maddesine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış olup 2020/27 sayılı kararımızın “istisnalar”  başlığında yer alan 2.maddenin (h) bendinin  aşağıda yer alan şekilde revize edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.   

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.
Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının 16/04/2020 tarihli ve E.6879 sayılı Genelgesi doğrultusunda; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince alınan, 16.04.2020 tarih ve 7589 sayılı, 17.04.2020 Cuma gecesi 24:00’dan 19.04.2020 Pazar gecesi 24:00 arasında (hafta sonu)  ilimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarını sınırlandırılan Valilik Genel Emrinin “istisnalar”  başlığında yer alan 2.maddenin (h) bendi  aşağıda yer alan şekilde revize edilmiştir.

“h) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler ile daha önceden sözleşmeye/taahhüte bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesislerin, mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydı ile,”

“h) Makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler ile daha önceden sözleşmeye /taahhüte bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesislerin, mevcut zorunluluklarını ilgili meslek odalarından alınacak belge ile belgelemeleri ve bu belgelere dayalı olarak ilgili meslek odalarınca hazırlanacak listelerin İlçe Hıfzıssıhha Komisyonlarınca uygun görülmesi halinde karara bağlanarak Emniyet ve Jandarma Birimlerine gönderilmesi ve anılan şartlara uymaları kaydı ile” İstisna kapsamına alınmaları uygun görülmüştür. Bu Karar yayımı itibariyle yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur. (Haber: Davut Güleç)


İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.