Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Nisan 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
06 Nisan 2020 Pazartesi 18:05

KPSS–2020/5  SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ  ALIMI HAKKINDA DUYURU

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Nisan 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Sağlık Bakanlığımız sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin KPSS-2020/5 yerleştirme sonuçları 06.04.2020 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.

KPSS-2020/5 sonucuna göre yerleşenlerin göreve başlama işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen hususlar ile ilgili inceleme işlemleri tamamlandıktan sonra aşağıda belirtilen unvanlarda ve diğer unvanlarda yerleşenlerin görev başlatılmaları hakkında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde  en kısa sürede detaylı duyuru yapılacaktır.

Ancak;

− Odyolog,

− Perfüzyonist, 

− Dil ve Konuşma Terapisti,  − Sağlık Fizikçisi 

pozisyonlarına yerleşenlerin aşağıda belirtilen belgeleri, en geç 17.04.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ekinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent

Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya /ANKARA adresine kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

17.04.2020 tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

ODYOLOG, PERFÜZYONİST, DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ, SAĞLIK

FİZİKÇİSİ POZİSYONLARINA YERLEŞENLERİN DİPLOMA

 TESCİL VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN

GEREKLİ BELGELER  

 • Diploması henüz tescil edilmemiş olanlardan istenen belgeler: 

(Yurt içinde eğitimini tamamlayanlar)

 • Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının aslı.
 • TC Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı sureti.

(Yurt dışında eğitimini tamamlayanlar)

 • YÖK’ten alınmış denklik belgesinin aslı ve noter tasdikli sureti.
 • Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının aslı ve noter tasdikli Türkçe Tercümesi.
 • Harç makbuzu.
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 • C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı sureti.
 • Diploması daha önce tescil edilmiş olanlardan istenen belgeler:
  • Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının tasdikli sureti.
 • Göreve başlama işlemleri için gerekli belgeler:
  1. Adres bildirimini, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını, adli sicil kaydı yazılı beyanını ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek–2) Form,
  2. ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih kılavuzunda söz konusu unvanlar için belirtilen programlardan mezun olmayan adayların ayrıca öğrenim durumları itibarıyla Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Sağlık

Fizikçisi olabileceklerine ilişkin kendi adlarına alınan YÖK kararı,

 1. Mezuniyet durumunu gösteren https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretimmezunbelgesi-sorgulama e-Devlet internet adresinden alınacak mezun belgesi,
 2. KPSS-2020/5 yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,
 3. 2 adet vesikalık fotoğraf,
 4. Mal Bildirim Beyannamesi, (Doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
 5. e-Devlet internet           adresinden      alınacak           Sigortalı          Hizmet            Cetveli dökümü. (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu)

Not: Diplomaları henüz tescil edilmemiş olanlar 1. ve 3. maddede belirtilen belgeleri, diplomaları daha önce tescil edilmiş olanlar ise sadece 2. ve 3. maddede belirtilen belgeleri gönderecek olup bu duyuru kapsamında sadece Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına yerleşenlerin belge göndermeleri gerekmektedir.  

KPSS–2020/4 Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2020

KPSS-2020/4 sözleşmeli sağlık personeli alımı kapsamında göreve başlama işlemleri yapılacak olan kişilerin gerekli belgeleri hazırlayarak 06.04.2020tarihi mesai bitimine kadar ilgili komisyonlara teslim etmeleri ve en geç 07.04.2020 tarihine kadar göreve başlamaları gerektiği duyurulmuştu.

Ancak, Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle süresi içinde görevine başlayamayanların başvuruları 15.04.2020 mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Adayların bu süre içinde, istenen belgelerle birlikte ilgili komisyonlara başvuruda bulunmaları ve en geç 16.04.2020 tarihinde görevlerine başlamaları gerekmektedir.

Kamu ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık personeli olarak çalışmakta olup COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında görevinden ayrılamadığını belgelendirenler ile halen yurtdışında olmaları nedeniyle başvuru yapamayacak olanların yerleştirmeden doğan hakları saklı kalacak olup göreve başlatılmalarına dair işlemler Bakanlığımızca belirlenen usul ve esaslara göre daha sonra yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen süre içinde başvuru yapmayan veya başvuru yaptığı halde göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir. (Haber: Davut Güleç)


İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.