OSB'lere yeni düzenleme

OSB'lere yeni düzenleme
16 Nisan 2020 Perşembe 17:20

Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliği uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesini amaçlıyor. Düzenleme ile emsal artışı, OSB katılımcısının kendi ihtiyacı için elektrik üretim tesisi kurması, geri dönüşüm tesisi kurulması ve sanayicilerin karşılaştığı mağduriyetlerin giderilmesi gibi alanlarda pek çok adım atıldı.

Yapılan değişiklikle birlikte OSB’lerde döviz cinsinden arsa satışı yapılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı, arsa iptal ve iadelerinde ödenecek bedelin hesaplanmasında parsel tahsis bedeli üst limit olarak belirlendi. Bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında, tapu ve kadastral bilgiler kamu arşivinde bulunduğundan, özel OSB kurulmasına ilişkin taleplerde artık tapu ibrazı istenmeyecek.

Yapılan değişikliklerin sanayicilerin talepleri ve güncel ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini ifade eden Bakan Varank, sanayici lehine önemli adımlar attıklarını belirtti. Bakan Varank sözlerine şu şekilde devam etti.

EMSAL ARTIRILDI
“Yönetmelik değişikliğini ekip arkadaşlarımla beraber titiz bir değerlendirme ve analiz sürecinin sonunda tamamladık. Aldığımız tüm kararların sanayimize katma değer olarak dönmesi en büyük arzumuz. Yönetmelikle birlikte sanayi parsellerinde inşaat alanı kullanım kapasitesini arttırdık. Toplam bölge büyüklüğünün en az yüzde 10’u kadar ortak kullanım alanı ayrılan bölgelerde sanayi parsellerinde emsal 1.00 olarak belirlenebilecek. Yine OSB katılımcılarının, kendi ihtiyaçları için rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkân tanıdık.

MAĞDURİYETLERİ ÖNLEDİK
“Geri dönüşüm sektöründen gelen talepleri duyduk. OSB’ye ait teknik altyapı alanlarında geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri kurulabilecek. Sanayicinin mağdur olmasını engellemek adına, OSB’de kurulmasına izin verilmeyen tesisler hakkında nihai kararı Bakanlığa bıraktık. Süre uzatımı verilmesi uygulamasına yapı kullanma izni almış ancak henüz iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alamamış katılımcıları da dâhil ettik. OSB organlarının görevlerinde ve işleyişinde düzenlemeler yaptık. OSB’lerin işleyişinde dijitalleşmeye ve bürokraside sadeleşmeye gittik.”

EMEKÇİLERİN SAĞLIĞI GÖZETİLMELİ
“Planlı sanayileşme, sürdürülebilir büyüme açısından büyük öneme sahip. Aldığımız kararların ekonominin bel kemiği olan sanayi sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. KOVİD-19 sebebiyle yaşadığımız bu zorlu süreçte sanayicilerimize büyük görevler düşüyor. Üretimin devamını sağlamak adına onların yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz. Sanayicilerimizden beklentimiz ise, tesislerinde iş güvenliğini en üst seviyeye çıkartarak emekçilerimize sahip çıkmaları. Sanayi tesislerine bu dönemde uygulamaları gereken kuralları ilettik. Üretimin ve istihdamın sürekliliği kadar, emekçilerimizin sağlığının da korunması sanayicilerimizin en kritik görevlerinden biri”

İNŞAAT ALANI ARTTI
Yapılan değişiklikle OSB’lerin sanayi parselinde inşaat alanının kapasitesi arttırıldı. Toplam bölge büyüklüğünün en az yüzde 10’u kadar ortak kullanım alanı ayrılan bölgelerde sanayi parsellerinde emsalin 1.00 olarak belirlenmesine imkan tanındı. Ayrıca, emsal harici bodrum ve asma katların toplamının parselin toplam emsale esas alanının yüzde 30’unu aşmaması şartı ile zemin altı ilk bodrum kat ve tek asma kat gibi unsurlar emsal hesaplamasının haricinde tutuldu.

ENERJİ ÜRETMENİN ÖNÜ AÇILDI
OSB’lere sağlanan kolaylıklardan birisi de güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretmenin önünün açılması oldu. Değişiklikle OSB’de yer alan sanayi ve hizmet destek parselinin boş kalan kısımlarında katılımcının kendi ihtiyacı için gerekli olan rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkân tanındı. Güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, katılımcıya ait destek ünitesi kapsamında değerlendirmeye alınacak.

OSB’YE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ
Ayrıca geri dönüşüm sektöründen gelen talepler doğrultusunda; OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması ve OSB müteşebbis heyet veya genel kurul kararı alınması şartı ile geri dönüşüm ve bertaraf tesislerinin OSB’lerde kurulmasına imkân tanındı.

BÜROKRASİ AZALTILDI
Yönetmelikle bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi kapsamında da değişiklikler yapıldı. Artık özel OSB kurulmasına ilişkin taleplerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmesinde tapu ibrazı istenmeyecek. Bakanlığın onaylaması şartı ile OSB’lerin bağış yapmasına da imkan tanındı.

OSB’LERİN ZARARA UĞRAMASI ENGELLENDİ
Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle OSB’lerde döviz cinden arsa satışı yapılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Yeniden değerleme oranlarındaki artış nedeni ile arsa iptal ve iadelerinde ödenecek bedelin hesaplanmasında parsel tahsis bedeli üst limit olarak belirlendi. Böylece sanayici mağdur edilmedi, OSB’lerin zarara uğraması engellendi. Ayrıca Bakanlık kredisinin, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde dış finansman ile sağlandığı OSB yapım işi ihalelerinde, kredi veren kuruluşun ihale usul ve esaslarının uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.


İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.