Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
11 Nisan 2020 Cumartesi 13:08

Bilindiği üzere, son günlerde birçok kurum ve kuruluş tarafından koronavirüs (COVID-19) salgın hastalığının vatandaşlarımız arasında yayılmasının engellenmesi ve vatandaşlarımızın söz konusu salgın hastalıktan korunmasının sağlanması amaçlarıyla çeşitli tedbirler alınarak uygulamaya geçirilmektedir. COVID-19 salgın hastalığına karşı mücadelede alınan tedbirlerin tüketici hakem heyetlerinin faaliyet alanı kapsamında hak kayıplarına yol açmasının önlenmesi amacıyla, 31095 sayılı ve 10/4/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’ne geçici bir madde eklenerek bahsi geçen Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
 
Vatandaşlarımız Hiçbir Hak Kaybı Yaşamayacak; Evde Kalalım Ve Riski Azaltalım
 
Tüketici hakem heyetleri tarafından ilgili kişilerden istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13 Mart 2020 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arası dönem için durduruldu. Yönetmelik maddesinde belirtilen tarihlerin ilk ve son günleri de durdurma müddetine dahil edildi. Ayrıca, tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması da 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelendi.
 
Tüketici hakem heyetlerine istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibariyle on beş gün ve daha az kalmış ise, söz konusu süreler 1 Mayıs 2020 tarihinden başlamak üzere on beş gün uzamış sayıldı.
 
Yaşadıkları tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, başvurularını elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla ilgili tüketici hakem heyetlerine iletmeye devam edeceklerdir.
 
Tüketici hakem heyetlerinin başvuru tarihinden itibaren altı ay ve ilgili mevzuatta öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde on iki ay içerisinde başvuruları karara bağlama yükümlülüğü devam etmektedir.  
 
Salgın Hastalığın Yayılması Tehlikesi Devam Ederse Alınacak Önlemler
 
Salgın hastalığın yayılması riskinin devam etmesi halinde veya bu riskin ortadan kalkması durumunda Bakanlığımız ilgili mevzuatta değişiklikler yaparak gereken tedbirleri alacaktır.
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik metnine aşağıdaki internet bağlantı adresinden ulaşılabilir:
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200410-1.htm

(Haber: Davut Güleç)


İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.