Umut var mı?


Mustafa Temizer

Mustafa Temizer

24 Haziran 2020, 13:57

“Bir milletin uyanışını, kutlu bir medeniyetin yeniden aslına dönüşünü hedef olarak kabul eden, büyük ve köklü değişim hareketi, hak ideoloji inkılap emeline yürüyen bir hareket; milleti ıstıraplara boğan esir alan mevcut düzenin sürdürülmesinden menfaati olan küresel gücün ve onlarla bilerek ya da bilmeyerek işbirliği yapan pek çok kesimin düşmanlıkları ve değişim hareketini kendisine rakip gören pek çok bilinçsiz teşkilatın muhalefeti ile karşılaşacaktır. Bu tabiidir, kaçınılmazdır. Bu düşmanlıklara karşı Allah'a dayanarak, milletimize güvenerek ve öğretimizin haklı olduğunu bilerek mücadele etmeliyiz. 

Bize düşman olması inançları ve politikaları icabı tabii olan bu kuvvetlerden başka, menfaatlerine düşkün, egoist, korkak ve tembel olanların bize dost olamayacağı unutulmamalıdır. 

Bunlar her an değişen kâinat ve hayatı, değişmeye mahkûm ve eskimiş gayri milli sistemi ebedi zannedenlerdir. Bunlar, aslında sadece içinde yaşadıkları hayatı görüp tarihin akışını fark etmeyenlerdir.

Unutmayalım ki hiçbir inkılap hareketi büyük tezahüratlarla karşılanmamıştır. Esarete, pisliğe, korkaklığa bile alışabilen insanlık aslına rücu etmesi için ortaya çıkan sese ilk başta tepki gösterebilir. Değişim hareketleri yuhalamaları ve aşağılamaları yararak ilerlemek zorundadır. 

Yeryüzünde meydana gelen büyük değişimin en kutlu inkılabın önderi Hz. Muhammed bile, kendilerini Muhammed’ül-emin diye nitelendiren kendi kavmi tarafından anlaşılamamıştır. Onun o sözleri ise âlemlerin Rabbi tarafından desteklenmiştir. 

Onların alay etmeleri büyük önderi asla yolundan çevirmedi. O ise sadece Rabbimizin şanını yaymak için mücadele etmişti. Taif'te kendisinin mesajını reddeden topluluk için dua eden de odur. Onların içinden büyük davaya hizmet edeceklerin gelmesi için ilahi mesajı reddeden halka, dua eden büyük rehberin metodundan ilham almalıyız. 

Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bu insanlar, insanoğlunun en güzidesi, övülmüş olan Rabbimizin terbiye ettiği Allah'ın vahyini taşıyan hazreti peygamberi bile ilk başta anlamadılar. Biliriz ki, Hakkı söyleyenler ve hak sözlerinde sabredenler hariç insanoğlu ziyandadır.

Bütün bu tespitlerimizin yanında tesellimiz, muhatap olduğumuz halkın, mücadelemizin cereyan edeceği ülkenin insanlarının Allah'ın yeryüzündeki ordusu olma şerefine nail olan Cündullah oluşu, yavşan otu ikliminin hükümranı olacak olan bin yıldır Allah yolunda ölenlerinin ardından Türkçe dua edilen, Mekke'nin ve Medine'nin müdafisi, İslam'ın asırlardır sancaktarlığını yapmış aziz ve gazi Türk milleti olmasıdır.  

Asırlar önce vatanı parçalanan, emperyalist zalimler tarafından doğuda ve batıda soykırıma uğratılmaya çalışılsa da, bu milletin fıtratında Hürriyet vardır. Türk milleti kendisini oluşturan tüm kavim ve boylarıyla yalnız Allah'ın önünde eğilmek, O’nun dışında tüm baskıları ve kuralları reddetmek üzeredir. 

Bu aziz millet bütün müşküllere rağmen İstiklal Savaşı gibi bir destanı yazabilme özelliğindedir. Ve bu milletin içerisinde hala milyonlarca vatansever birliği aramaktadır. Milli mücadelemizde, millet düşmanlarının safında değil de millet davasının içinde bulunacak pek çok parçalanmış güç de çok şükür hâlâ vardır.” (Aykut EDİBALİ - Millet Davası sayfa 203) 

Umut var mı? Evet var. Ancak Edibali diyor ki;                                                                                                                “Bir millet ıstırap içinde inlerken onun evlatları rahat edemez.                                          Ülkemizin içerisinde bulunan problemler karşısında; düşünmeyen beyin, çalışmayan beden, sızlamayan yürek, bizden değildir.                                                                      İştirak etmediğimiz, çilesini çekmediğimiz bir kurtuluş mümkün değildir.”

Sözde değil uygulamada Kur’an’ın yönetim ilkelerini siyasetinin temel ilkesi yapan “MİLLET PARTİSİ” ne, devletimize, milli ve manevi değerlerimize hep birlikte sahip çıkmak zorundayız.

Milletimizin uyanması, basiretle hareket etmesi (Yanılmadan gerçekleri görebilmesi, gelecekle ilgili sezgi, uyanıklık, anlayış, kavrayış ve vizyon sahibi olması) dilek temenni ve duasıyla…

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.