Gençlik Sporda, görevde yükselme, ünvan, yer değiştirme, nakil takvimi belli oldu

Gençlik Sporda, görevde yükselme, ünvan, yer değiştirme, nakil takvimi belli oldu
27 Haziran 2020 Cumartesi 19:01

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı, Ankara’da 25 Temmuz Cumartesi günü saat 15.30’da yapılacak.

Sınavın tarihi, daha önce 5 Nisan 2020 Pazar günü olarak planlanmış ancak COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti.

Salgın nedeniyle ertelenen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavının Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi ile yapılan görüşmeler neticesinde 25 Temmuz Cumartesi günü saat 15.30’da Ankara’da yapılması kararlaştırıldı.

Güncellenen Sınav takvimine ilişkin detaylara; https://pgm.gsb.gov.tr/Duyuru/196395/2020-yili-gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi-yazili-sinav-duyurusu.aspx linkinden ulaşılabilir.

Sözlü sınav ve müteakip sürece ilişkin takvim ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden daha sonra duyurulacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NDA KURUM İÇİ ATAMA, YER DEĞİŞTİRME VE NAKİLLERE İLİŞKİN TAKVİM BELLİ OLDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil şartları belli oldu. Personelin talepleri, yaz döneminde Temmuz, kış döneminde ise Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa GSBNET sistemi üzerinden alınacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, tüm memur, sözleşmeli personel ve işçi kadrosunda çalışan personelin kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil talepleri, Personel Genel Müdürlüğü tarafından yaz döneminde 31 Temmuz 2020, kış döneminde ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılacak. Ancak, daha önce hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışırken sürekli işçi kadrosuna geçenler kapsam dışında olacak.
Personelin görev yaptığı merkez teşkilatı birimleri ile gençlik ve spor il müdürlükleri tarafından iletilecek talepler, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığa verilen görevlerin yürütülmesini teminen hizmetin gerekleri, kamu yararı, kadro ve pozisyon durumları göz önünde bulundurularak yerine getirilecek.
  • Bu çerçevede Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında memur olarak görev yapan personelden istenen belge ve şartlar şu şekilde belirlendi:

“-Eş durumu mazeretine bağlı naklen tayin talebinde bulunan personelin eşinin, farklı bir kurumda memur olarak çalışması halinde; personelimizin görev yaptığı ile atanıp atanamayacağına ilişkin kurumundan alacağı belge,

- Kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinden birisi için sağlık mazeretine bağlı naklen tayin talebinde bulunan personelin, vukuatlı nüfus kayıt örneğini ve görev yaptığı ilde tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin devlet veya üniversite hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atananlar hariç olmak üzere; şehit yakını olup kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil talep eden personelin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen onaylı belge,

-KPSS ile atananlar hariç olmak üzere, engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talebinde bulunan personelin; kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarına ait başvuru tarihi itibarıyla geçerli ağır engelli sağlık kurulu raporu,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki personelin, talebinin gerekçesini açıklayıcı dilekçe.”

  •  Sözleşmeli personel pozisyonunda çalışanlardan istenen belgeler şu şekilde:

“- Aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz olanların, pozisyonlarının vizeli olduğu yerlerde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları kaydıyla karşılıklı yer değişikliği taleplerini içerir dilekçe,

- Eş durumu mazeretine bağlı naklen tayin talebinde bulunanların; pozisyonlarının vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu gösterir belge,

- Kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri ile ilgili sağlık mazeretine bağlı kurum içi yer değişikliği talebinde bulunanların; vukuatlı nüfus kayıt örneklerini ve görev yaptığı ilde tedavinin mümkün olmadığına ilişkin devlet veya üniversite hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,- Şehit yakını olup, bir defaya mahsus olmak üzere kurum içi yer değiştirme talep edenlerin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen onaylı belge,- Kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin can güvenliğinin tehlikeye düşmesi nedeniyle görev yeri değişikliği talep edenlerin, adli veya mülki makamlardan alınacak bu durumu gösterir belge,-Bu şartları taşıyanların dışında kalanlar ise en son görev yaptıkları yerde en az üç yıl hizmet süresinin bulunması kaydıyla dilekçe.”

  • Hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışırken sürekli işçi kadrosuna geçirilenler haricinde işçi kadrosunda bulunan personelden istenen belgeler ise şu şekilde sıralandı:

“- Eş durumu mazeretine bağlı naklen tayin talebinde bulunanların, kamu personeli olan eşin farklı kurumda çalışıyor olması halinde; farklı kurumda çalışan eşin, personelin görev yaptığı ile atanıp atanamayacağına ilişkin eşinin çalıştığı kurumdan alınacak belge,

-Kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri ile ilgili sağlık mazeretine bağlı naklen tayin talebinde bulunanların, vukuatlı nüfus kayıt örneklerini ve görev yaptığı ilde tedavinin mümkün olmadığına ilişkin devlet veya üniversite hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki personelden mazereti olanların durumlarını kanıtlayıcı belgeler.”

Söz konusu belgeleri ibraz edenlerin, atama, yer değiştirme ve nakil talepleri değerlendirmeye alınacak.

Yaz döneminde nakil talebinde bulunacak personelin, 1-15 Temmuz 2020 tarihleri arasında, kendilerine tanımlı GSBNET kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak, sistem üzerinden oluşturacakları müracaat formunu ve müracaata esas belgelerin asıllarını fiilen görev yapmakta oldukları birimlere teslim etmeleri gerekecek. 

Takvim nasıl işleyecek?

2020 yılı yaz ve kış dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil taleplerine ilişkin iş ve işlemler ise belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Bakanlıkça belirlenen takvim ise şöyle:

“1 - 15 Temmuz 2020 (Yaz dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil taleplerinin elektronik sistem üzerinden alınması).

16 - 21 Temmuz 2020 (Müracaat formu ve ek belgelerin Birimler tarafından Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi).

22 - 31 Temmuz 2020 (Taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması).

1 - 15 Aralık 2020 (Kış dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil taleplerinin elektronik sistem üzerinden alınması).

16 - 21 Aralık 2020 (Müracaat formu ve ek belgelerin Birimler tarafından Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi).22 - 31 Aralık 2020 (Taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması).”

Duyuru metnine https://pgm.gsb.gov.tr/Duyuru/196288/2020-yili-kurum-ici-atama-nakil-ve-yer-degistirmeye-iliskin-duyuru.aspx linkinden de ulaşabilirsiniz. (Haber: Davut Güleç)


İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.