TTB’den “Türkiye’nin Sağlığı-2019” Raporu Açıklandı

Bin 47 hekim çalışmak için Türkiye’den göç etti. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın açıkladığı raporda “Türkiye’de Toplumsal Sağlık Düzeyi ve Sağlıkta Eşitsizlikler”, Türkiye’de Tıp Fakülteleri, Tıp Eğitimi ve Hekim Göçü”, “Sağlık Güvencesi Kapsamı ve Sağlık Sigortası Primi”, Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı”, “Bulaşıcı Hastalıklar”, “Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları”, “Sağlıkta Şiddet”, “Şehir Hastaneleri” ve “Sağlık Bakanlığı” başlıkları ele alındı.

TTB’den “Türkiye’nin Sağlığı-2019” Raporu Açıklandı
06 Ocak 2020 Pazartesi 16:28

21. Yüzyılın Üçüncü On Yılına Başlarken Türkiye’nin Sağlığı 2019 Raporu’ndan bazı bölümler şöyle:

Türkiye’de 2018 yılında 11 bin 629 bebek, 14 bin 240 beş yaş altında çocuk yaşamını kaybetmiştir. Başka bir ifadeyle, her bin canlı doğuma karşılık 9.3 bebeğimiz birinci doğum gününü göremeden, 11.4 beş yaş altı çocuğumuz da beş yaşından önce ölmüştür.

Türkiye’de 2019 yılında 117 devlet ve vakıf üniversitesine öğrenci kaydı yapılmıştır. Bu tıp fakültelerinden 38’inin mezuniyet öncesi eğitim programı akreditedir. Eğitim programlarının akredite olabilmesi için 14 tıp fakültesinin de başvurusu bulunmaktadır. Mezuniyet öncesi eğitim programlarının oranı sadece %32,5’dir. Yani 69 tıp fakültesinin mezuniyet öncesi eğitim programlarının asgari standartları taşıyıp taşımadıkları bilinmemektedir.

Geçen yıl 83 milyon 209 bin 339 olacağı tahmin edilen Türkiye nüfusundan, Eylül 2019 verilerine göre, 70 milyon 49 bin 236 kişi GSS kapsamında olabildi. 13 milyon 160 bin 103 kişi yani %15,8’i GSS kapsamı dışında kalmıştır. Türkiye’de, 2019’da aylık geliri 3 bin 411 TL olan 4 kişilik bir aile, GSS kapsamında olabilmek için, asgari ücretin yüzde 3’üne denk gelen, ayda 76,75 TL, yılda 921,48 TL sağlık sigortası primi ödedi. Bunun yanı sıra, üniversite mezunu olup 25 yaşından gün alanlar, lise mezunu olup 20 yaşından gün alanlarla, bunlar dışında 18 yaşından gün almış her bir aile ferdi için ayrı ayrı sağlık sigortası primi (yılda 921,48 TL) ödediler.

Türkiye’de bir yandan sağlık harcamalarının payı azaltılırken, diğer yandan sağlık harcamaları içinde genel ve yerel devlet (genel bütçe ve yerel yönetimler) tarafından yapılan harcamaların payı azaltılmaktadır. Sağlık emekçilerine yönelik olarak; 2018 yılında 12bin 179 sözel, 661 fiziksel, 3 bin 1 fiziksel ve sözel olmak üzere toplam 15 bin 841 şiddet vakası yaşanmış, bunlardan yalnızca 11 bin 204 olgu yargıya taşınmıştır.1 Ocak-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında da 8 bin 498 sözel, 211 fiziksel, 2 bin 22 fiziksel ve sözel olmak üzere toplam 10 bin 731 sağlık emekçisine yönelik şiddet vakası gerçekleşmiştir. Aynı tarihler içinde bunlardan sadece 6 bin 726 olgu yargıya taşınmıştır.

2019 Yılı sonu itibarıyla 10 ilde Şehir Hastaneleri yapımı tamamlanmış ve sağlık hizmeti üretmeye başlamıştır. Şehir hastanelerinin en temel özelliği sahiplerinin kamu olmamasıdır. Sahipleri özel şirketlerdir ve bu şirketlere hem bina kirası hem de hizmet bedeli ödenmektedir. Şehir hastaneleri kamunun arsalarına bedelsiz olarak yaptırıldığı gibi, sahiplerine %70 doluluk garantisi verilerek işlettirilmektedir. 2019 yılı rakamlarına göre 10 şehir hastanesi Sağlık Bakanlığı bütçesinin %12’sini kullanmıştır. Planlanan şehir hastaneleri tamamlandığında Sağlık Bakanlığı bütçesinin %64’ü şehir hastanelerine ayrılmış olacaktır. Bu halkın sırtına yüklenmiş büyük bir ağırlıktır ve bu büyük kaynaklar hastane patronlarına aktarılmaktadır.

(Haber:Samed Aydın Sun)


İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.