MİLLİ EGEMENLİK DEVREDİLEMEZ!


Mustafa Temizer

Mustafa Temizer

21 Nisan 2020, 12:21

Milletleri millet yapan ortak değerlerdir. Varlıklarını devam ettirmek isteyen milletler, ortak değerlerini korumak için mücadele etmek gerekirse bedeller ödemek zorundadır.
Türk Milleti ortak değerlerini, varlığını, birliğini, hürriyetini ve egemenliğini korumak için çok çetin mücadeleler vermiş, ağır bedeller ödemiş bir millettir.


Emperyalist ülkelerin, Osmanlı Devletini yıkıp, Türk milletinin hürriyetini, egemenlik haklarını elinden almak için başlattıkları haçlı ittifakına rağmen; elde ettiğimiz hürriyetin, egemenlik hakkının sonsuza dek kayıtsız şartsız Türk milletinde olacağının dünyaya ilan tarihidir 23 Nisan 1920.


Gazi Mustafa Kemal diyor ki:
"Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir."


Ne yazık ki dini ve milli tüm ortak değerlerimizin içi boşaltılıyor. Savunulan değerler sadece sözde kalıyor. Mili heyecanımızı canlı tutacak tarihi gün ve haftalardaki kutlamalar şekilden öteye gitmiyor. O günlerin coşku heyecanı yeni nesillere gereği gibi aktarılmıyor. 23 Nisanlarda asıl işlenecek ve çocuklara hediye edilen konu milli egemenlik olmasına rağmen milli egemenlikten ziyade çocuk bayramı öne çıkartılıyor. Tüm kutlamalarda olduğu gibi 23 Nisanlarda da asıl amaç geri plana itiliyor. En vazgeçilmez hakkımız olan egemenlik haklarımız üzerinde gereği gibi durulmuyor…

Milletin egemenlik hakları hiçbir zaman şahıslara, kurumlara, Avrupa Parlamentosu gibi uluslararası kurumlara kısmen de olsa devredilemez.
Türk milleti geçmişte olduğu gibi egemenlik haklarından asla vazgeçmeyecek, egemenlik sonsuza dek kayıtsız şartsız milletin olacaktır.


Milletin teşkilatlanmış şekli olan devletin varlığını devam ettirebilmesi için, milleti meydana getiren tüm unsurların bir arada yaşama mecburiyetini, uğruna birlikte mücadele verilen, bedeller ödenen ortak değerlerin, hürriyetin ve egemenlik haklarının kimseye devredilemeyeceğini, kimsenin vesayeti altına girilemeyeceğini nesilden nesile aktarmak zorundadır.


Milli duygularımızı canlı tutmak, ortak değerlerimizi korumak mecburiyetinde olduğumuzu anlatan milli gün ve bayramlarımızı; Çanakkale’yi, İstanbul’un Fethini, 19 Mayıs 1919’u, Amasya, Sivas, Erzurum’u, 29 Ekim, 23 Nisanları kimse unutamaz, unutturamaz. Tüm olumsuzluklara rağmen; Egemenlik sonsuza dek kayıtsız şartsız milletin olacak!

Milletimizin uyanması, basiretle hareket etmesi (Yanılmadan gerçekleri görebilmesi, gelecekle ilgili sezgi, uyanıklık, anlayış, kavrayış ve vizyon sahibi olması) dilek temenni ve duasıyla…

Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.