2019'dan bugüne kadar bedelli askerlik uygulamasına başvuru sürekli arttı