BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİNE…

0
18

Köroğlu söylemiş, yüzlerce yıl önce.

“Mert dayanır, namert kaçar” ,

“Muhanetlik etmek değil kârımız”,

“Benden selam olsun Bolu Beyine” ve

“Hemen Mevlâ ile sana dayandım”  başlıklı satırlarıyla yüreğini dökmüş…

Haksızlığa karşı, ağaya, beye, paşaya kılıç çekip, cenk edip, dağlara sığınıp mazlumun hakkın hukukun davasını güderken. Kelle koltukta vuruşup, kan içinde kalırken, yüreği yanıp da, ağalara, paşalara, beylere seslenmiş…!.

Okuyun şöyle bir, yüzyıllar geçse de, zalimlerin, zulümlerin, ağaların, beylerin adı değişse de, bu fani dünyada değişen hiçbir şey yok!…

Köroğlu, Dadaloğlu, Pirsultan toprak oldu, yiğitlik, delilik, deli delikanlılık, haksızlığa karşı durmak suç suç oldu!…

Hazreti Ali’nin Hazreti Hasan’ı ile Hazreti Hüseyin’i “kerbala da” “Haksızlığa karşı kimse durmaz, biz bu savaşı vermesek” diye  ölüme gitmişte olsa, günümüzde haksızlık karşısında gerçeği söyleyen dil, gerçeği savunan yürek, gerçeğe, hakka yürüyen yiğit o kadar azaldı ki!…

Herkes ağaların, paşaların, beylerin, makamların, paraların, pulların, şanların, şöhretlerin arkasında “namaz kılar” oldu!…

Kıble değişti, secde değişti!..

Hakkı, hukuku, doğruyu söyleyen susturulur, ağanın paşanın kağnısı dağdan aşırılır oldu. Garibin, mazlumun, işçinin, köylünün hakkı da, hakkının savunulması da unutulur oldu…

Halkın, Hakkın sesini duyuran, ozan da, aşık da, Köroğlu gibi yiğit de kalmadı!.. İşte bu duygularla, kim neresinden alınırsa alınsın, işte Köroğlu, işte Köroğlu’nun “mertlik” adına sözleri, işte güç bende diyerek kendini parayla, makamla güçle “haşa haşa haşa“ Allah sananlara karşı verdiği mücadelenin dizeleri!…

 

Mert dayanır, namert kaçar

*****************

Mert dayanır namert kaçar,

Meydan gümbür gümbürlenir.

Şahlar sahi divan açar,

Divan gümbür gümbürlenir.

 

Yiğit kendini övende

Toplar menzili döğende

Kılıç kalkana değende

Kalkan gümbür gümbülenir.

 

Ok atılır kal’asından

Hak saklasın belasından

Köroğlu’nun narasından

Dağlar gümbür gümbürlenir.

 

Yasladım arkamı dağ ile taşa

 

Yasladım arkamı dağ ile taşa

Soyguncudur diye çattılar bana

Karşımda düşmanlarım Bey ile Paşa

Bağrım hedef oklar atılır bana

 

Çardaklı Çamlıya kaçmışım diye

KIZILBAŞ diyorlar içmişim diye

Padişaha savaş açmışım diye

Her adımda tuzak kurulur bana

 

KÖROĞLU’yum kayaları yararım

Hakkın kılıncıyım Hakkı ararım

Şahtan padişahtan hesap sorarım

Uykudan uyananlar katılır bana

 

Muhanetlik Etmek Değil Karımız

*****************

Muhanetlik etmek değil karımız

Şehriyar sözüne uyanlardanız

Meydana girende yoktur korkumuz

Kazaya ırıza diyenlerdeniz

 

Ödleklerle hoş değildir aramız

Teke tek düşmana varmak töremiz

Muhanete sardırmayız yaramız

Yarayı kendimiz saranlardanız

 

Bineyidim kır atımın üstüne

Alayıdım hançerimi destime

Gafili varmayız düşman üstüne

Vakta hazır olun diyenlerdeniz

 

Benden selam olsun Bolu Beyi’ ne

****************

Benden selam olsun Bolu Beyi’ ne

Çıkıp su dağlara yaslanmalıdır.

Ok gıcırtısından kalkan sesinden

Dağlar seda verip seslenmelidir.

 

Düşman geldi tabur tabur dizildi

Alnımıza kara yazı yazıldı.

Tüfek icat oldu mertlik bozuldu

Eğri kılıç kında paslanmalıdır.

 

Köroğlu düşer mi yine sanından,

Ayırır çoğunu er meydanından,

Kırat köpüğünden , düşman kanından

Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır.

 

Hemen Mevla İle Sana Dayandım

****************

Hemen mevla ile sana dayandım

Arkam sensin kal’am sensin dağlar hey

Yoktur senden gayri kolum kanadım

Arkam sensin kal’am sensin dağlar hey

 

Sana derim sana hey ulu yaylam

Meğer başım alam ilimden gidem

Okum senden yayım sendendir cıdam

Arkam sensin kal’am sensin dağlar hey

 

Yüce yüce tepesinden yol aşan

Gitmez oldu gönlümüzden endişen

Mürüvvetsiz beyden yeğdir dört köşen

Arkam sensin kal’am sensin dağlar hey

 

Köroğlu der tepelerden bakarım

Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim

Bunca yıldır hasretini çekerim

Arkam sensin kal’am sensin dağlar hey

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here